Szkolenie Rady Pedagogicznej online (Nauczanie, ocenianie, klasyfikowanie uczniów z Ukrainy)
Wtorek 26 Kwiecień 2022, 15:30

Szkolenie Rady Pedagogicznej online:
Uczniowie z Ukrainy w naszych szkołach i przedszkolach - nauczanie, ocenianie, klasyfikowanie