Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego


W celu uzyskania duplikatu świadectwa szkolnego należy wpłacić 26 zł na konto

ING Bank Śląski o/Gliwice
93 1050 1285 1000 0022 8927 8034

tytułem: duplikat świadectwa (podać nazwisko)

a następnie z dowodem wpłaty zgłosić się w sekretariacie szkoły.

Odsłony: 2123