Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego


W celu uzyskania duplikatu świadectwa szkolnego należy wpłacić 26 zł na konto

Millennium Bank
56 1160 2202 0000 0005 0881 4654

tytułem: duplikat świadectwa (podać nazwisko)

a następnie z dowodem wpłaty zgłosić się w sekretariacie szkoły.

Odsłony: 2344