Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej


W celu uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej należy wpłacić 9 zł na konto

Millennium Bank
56 1160 2202 0000 0005 0881 4654

tytułem: duplikat legitymacji (podać nazwisko ucznia)

a następnie z dowodem wpłaty zgłosić się w sekretariacie szkoły.

Odsłony: 2303