Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej


W celu uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej należy wpłacić 9 zł na konto

ING Bank Śląski o/Gliwice
93 1050 1285 1000 0022 8927 8034

tytułem: duplikat legitymacji (podać nazwisko ucznia)

a następnie z dowodem wpłaty zgłosić się w sekretariacie szkoły.

Odsłony: 2101