Zajęcia teatralne

przedszkolelogo

Podczas zajęć teatralnych realizowanych w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” dzieci rozbudzają zainteresowania teatrem, odkrywają w sobie naturalne predyspozycje i uzdolnienia. Dziecko przedszkolne ma naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę wyrażania ekspresji twórczej: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Zajęcia teatralne rozbudzają spontaniczną kreatywność dzieci.

teatr1

Odsłony: 1088