Zajęcia plastyczne w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”

projekt przedszkole logo

Sztukę poetycką zdobywa się ciągłym czytaniem poetów. Do sztuki malarskiej dochodzi się ciągłym rysowaniem i malowaniem.

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Jego własna twórczość jest źródłem dobrej zabawy, radości, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej go rzeczywistości. Udział dziecka w zajęciach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości.

Zajęcia plastyczne budzą zainteresowania dziecka, kształtują umiejętności plastyczne i zapoznają z kulturą plastyczną, która przez swoją różnorodną działalność ma bardzo szeroki zakres oddziaływania wychowawczego. Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresje dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość, a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny.

plas1

plas2

plas3

plas4

plas6

plas7

plas5

Odsłony: 1826