Zajęcia w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”

projekt przedszkole logo

W ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych:

- zajęciach plastycznych (o charakterze terapeutycznym), które dają możliwość poznania psychiki dziecka, rozładowanie napięć mięśniowych i emocjonalnych, rozwijają kompetencje społeczno-emocjonalne oraz grafomotorykę.

- zajęciach taneczno-rytmicznych, które rozbudzają wrażliwość muzyczną i estetyczną dzieci poprzez śpiew, muzykę i taniec. Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpłyną dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru, wyrobią umiejętność skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności i współdziałanie w grupie.

- zajęciach usprawniających słuch fonematyczny i uwagę słuchową, które pozwalają zapobiegać rozwojowi wad wymowy. Usprawnią narządy artykulacyjne, słuch fonematyczny oraz kształtują prawidłowy obraz głosek. Dzieci ćwiczą przez zabawę, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych w celu sprawnego czytania i bezbłędnego pisania w przyszłości.

- zajęciach teatralnych, które przybliżają świat emocji oraz uwrażliwiają dzieci na drugą osobę i sztukę, uczą pracy w grupie i szacunku wobec indywidualności każdej osoby, pobudzają odwagę i zdrową pewność siebie.

Odsłony: 1878