Nauka przez zabawę

przedszkolelogo

Projekt „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” obejmuje także zajęcia usprawniające słuch i uwagę słuchową.

Podczas zajęć młodsze dzieci uczą się rozróżniać dźwięki wydawane przez pojazdy, zwierzęta itd. Następnie dzieci próbują naśladować słyszane głosy oraz rozpoznawać i różnicować dźwięki z otoczenia np. głosy ludzi, natury, zwierząt, instrumentów.

Ze starszymi dziećmi prowadząca wykonuje ćwiczenia, które przygotują je do nauki czytania i pisania. Są to ćwiczenia polegające na analizie i syntezie wyrazów, np. wyróżnianie wyrazów w zdaniu, wyróżnianie sylab w wyrazie, najlepiej za pomocą klaskania.

sluch

Zajęcia teatralne

przedszkolelogo

Podczas zajęć teatralnych realizowanych w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” dzieci rozbudzają zainteresowania teatrem, odkrywają w sobie naturalne predyspozycje i uzdolnienia. Dziecko przedszkolne ma naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę wyrażania ekspresji twórczej: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Zajęcia teatralne rozbudzają spontaniczną kreatywność dzieci.

teatr1

„Aby malować, musisz zamknąć oczy i zacząć śpiewać” (Pablo Picasso)

przedszkolelogo

Zajęcia plastyczne to ulubiona forma działalności dzieci. Umożliwiają one odreagowanie napięć, rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię, kształtują pamięć wzrokową i zręczność manualną. Przede wszystkim dostarczają dziecku wiele satysfakcji i zadowolenia z własnego działania.

Od września dwa razy w miesiącu dzieci z grup: Cytrynek, Jagódek, Malinek i Wisienek kontynuują zajęcia plastyczne realizowane w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z poniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”.

plast1

Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć.

Magiczny dywan! Magiczny zajęcia

przedszkolelogo

W ramach realizacji projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” został zakupiony „Magiczny dywan”.

Magiczny dywan to zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor, komputer i moduł interaktywny. Jego funkcjonalność umożliwia szerokie zastosowania w każdym pomieszczeniu, na jasnym i jednolitym podłożu.

Obraz wyświetlany na podłogę tworzy wirtualny „magiczny dywan”, na którym uczestnicy przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych, po edukację poznawczą z różnych dziedzin. Osoba podczas zabawy integruje się w jej tok za pomocą ruchów rąk lub nóg. Wielkość wyświetlanego obrazu zależy od wysokości zawieszenia urządzenia nad powierzchnią podłogi i zbliżona jest do prostokąta o wymiarach 2 x 3 metry.

Zaletą jest niezwykła łatwość obsługi, wyłącznie za pomocą pilota zdalnego sterowania. Jest to zasada zbliżona do obsługi domowego telewizora.

dywan1

Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć.

Wyposażenie sal przedszkolnych

przedszkolelogo

W ramach realizacji projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” zostało zakupione wyposażenie sal przedszkolnych.

wyp1

Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć.

Projekt „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”

przedszkolelogo

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2020 r. przez gliwickie przedszkola w partnerstwie z Miastem Gliwice. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Numer naboru: RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18

Oś priorytetowa: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie: Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w 4 gliwickich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych o 140 miejsc, tym samym podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

W ramach projektu zostaną podjęte działania, dzięki którym zostanie stworzona przestrzeń dla dzieci w wieku przedszkolnym – dostosowanie pomieszczeń i sanitariatów, zakup niezbędnego wyposażenia, montaż placu zabaw, włączenie do programu zajęć dodatkowych, z których będą korzystać wszyscy wychowankowie przedszkoli biorących udział w projekcie, łącznie około 548 dzieci. Przewidziane są zajęcia teatralne, plastyczne, zajęcia usprawniające słuch fonematyczny i uwagę słuchową, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami tańca. Dzięki udziałowi w projekcie zostaną również podniesione kwalifikacje nauczycieli szczególnie w zakresie pracy w dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Spodziewane efekty:
- podniesienie oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach
- wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka
- stworzenie możliwości powrotu rodzicom dzieci na rynek pracy.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 833 688,34 zł 85,00%

Wartość projektu: 2 157 280,40 zł

Nowości w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”

projekt przedszkole logo

Zachęcamy do odwiedzenia naszej zakładki PROJEKTY i zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”.

Znajdziecie tam:
- informację o wyjeździe do teatru;
- informację o zajęciach tanecznych;
- informację o zajęciach plastycznych;
- informację o zajęciach logopedycznych;
- informację o zajęciach teatralnych.

 

Wyjazd do teatru w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”

projekt przedszkole logo

„Jestem w kole Ja.
Jesteś w kole Ty.
Razem wyruszymy w drogę.
Naszym towarzyszem zostanie Echo.
I Trzeci. I Czwarta. I Szósta.
Pofruwamy z motylem. Pogonimy rybę. Pobiegamy za słońcem.
Potem zawoła nas zegar. Czasu odmierzacz. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak.
Policzymy godziny. Policzymy dni tygodnia. Policzymy miesiące. Policzymy pory roku. Policzymy lata.
A na koniec z pozaginanych wyrazów.
Z porozrzucanych kolorów.
Z pourywanych dźwięków.
Stworzymy opowiadanie.
Stworzymy opowiadanie o Nas.
Stworzymy opowiadanie o Nas wszystkich”.

5 lutego 2019 roku wszystkie grupy przedszkolne wybrały się do Teatru Miejskiego na spektakl „W kole” w reżyserii Bartosza Kurowskiego.

wyjt1

wyjt2

wyjt3

wyjt4

Zajęcia taneczne w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”

projekt przedszkole logo

„Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków. Łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. W ten sposób rozwija i kształci smak” (Lukian Samosat)

Podczas zajęć tanecznych dziecko nabywa umiejętności współdziałania w grupie, odnoszenia się z szacunkiem do kolegów i koleżanek. Poznaje formy grzecznościowe takie jak: proszenie do tańca, podziękowanie za taniec, wprowadzenie partnerki na parkiet i jej odprowadzenie. Tańcząc w parach, dzieci uczą się podstawowych różnic dotyczących płci przeciwnej, np. partner dowiaduje się, że jego partnerka jest słabsza fizycznie i wymaga delikatniejszego kontaktu podczas tańca niż w przypadku zabawy z chłopcami.

Wiele małych dzieci często jest zamkniętych w sobie i boryka się z pierwszymi kompleksami, które utrudniają im swobodne zachowanie w grupie. Taniec stwarza możliwość przełamania tych barier, pomaga nawiązać i utrzymać kontakty między dziećmi. Dodatkowo, taniec do spokojnej muzyki o łagodnej linii melodycznej pełni funkcję relaksacyjną i uspokajającą.

Podczas zajęć dzieci uczą się podstawowych kroków i figur tanecznych, które wykorzystywane są później w choreografii. Dzieci pracują także nad poprawną sylwetką, rozwojem słuchu i poczucia rytmu.

Uczestnictwo w zajęciach pomaga przełamać lęk, nieśmiałość, podnosi poczucie własnej wartości, pozwala wyrazić uczucia i emocje, których dzieci czasem nie potrafią nazwać, a przede wszystkim, wywołuje wiele uśmiechu na buziach naszych przedszkolaków.

tan1

tan2

tan3

tan4

tan5

tan6

tan7

Zajęcia plastyczne w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”

projekt przedszkole logo

Sztukę poetycką zdobywa się ciągłym czytaniem poetów. Do sztuki malarskiej dochodzi się ciągłym rysowaniem i malowaniem.

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Jego własna twórczość jest źródłem dobrej zabawy, radości, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej go rzeczywistości. Udział dziecka w zajęciach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości.

Zajęcia plastyczne budzą zainteresowania dziecka, kształtują umiejętności plastyczne i zapoznają z kulturą plastyczną, która przez swoją różnorodną działalność ma bardzo szeroki zakres oddziaływania wychowawczego. Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresje dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość, a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny.

plas1

plas2

plas3

plas4

plas6

plas7

plas5

Zajęcia logopedyczne w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”

projekt przedszkole logo

log1

log2

log3

log4

Zajęcia teatralne w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”

projekt przedszkole logo

tea1

tea2

tea3

tea4

Zajęcia w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”

projekt przedszkole logo

W ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych:

- zajęciach plastycznych (o charakterze terapeutycznym), które dają możliwość poznania psychiki dziecka, rozładowanie napięć mięśniowych i emocjonalnych, rozwijają kompetencje społeczno-emocjonalne oraz grafomotorykę.

- zajęciach taneczno-rytmicznych, które rozbudzają wrażliwość muzyczną i estetyczną dzieci poprzez śpiew, muzykę i taniec. Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpłyną dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru, wyrobią umiejętność skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności i współdziałanie w grupie.

- zajęciach usprawniających słuch fonematyczny i uwagę słuchową, które pozwalają zapobiegać rozwojowi wad wymowy. Usprawnią narządy artykulacyjne, słuch fonematyczny oraz kształtują prawidłowy obraz głosek. Dzieci ćwiczą przez zabawę, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych w celu sprawnego czytania i bezbłędnego pisania w przyszłości.

- zajęciach teatralnych, które przybliżają świat emocji oraz uwrażliwiają dzieci na drugą osobę i sztukę, uczą pracy w grupie i szacunku wobec indywidualności każdej osoby, pobudzają odwagę i zdrową pewność siebie.