„Uniwersytet Śląski Młodzieży – nauka a problemy współczesnego świata”

Projekt „Uniwersytet Śląski Młodzieży – nauka a problemy współczesnego świata” ma na celu rozwijanie i wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań, wiedzy i umiejętności młodzieży w wieku od 12 do 16 lat. Istotą projektu jest rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań – od nauk ścisłych i ich zastosowania w medycynie, po nauki humanistyczne i społeczne.

Podczas zajęć z zakresu nauk ścisłych młodzież będzie miała możliwość m.in. poznania najnowocześniejszych urządzeń medycznych oraz zrozumienia ich działania. Warsztaty przybliżają zarówno radioterapię, jak i radiodiagnostykę i wykorzystanie praw fizyki w walce z nowotworem. W trakcie zajęć „Co to jest druk 3D” uczestnicy spróbują samodzielnie zaprojektować obiekty 3D oraz nauczą się podstaw projektowania takich modeli przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Z kolei na spotkaniu „Robotyka – jak zbudować swojego robota” uczniowie sami spróbują skonstruować robota… A to jeszcze nie koniec fascynującej przygody z grupą nauk ścisłych.

Z kolei zajęcia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych będą stanowiły okazję do poznania swoich słabych i mocnych stron, określenia predyspozycji zawodowych, zidentyfikowania tajników wystąpień publicznych i autoprezentacji, zrozumienia związków zachodzących pomiędzy wydarzeniami z przeszłości, odkrycia mechanizmów władzy i reguł rządzących światem polityki, poznania podstawowych faktów na temat społeczeństwa polskiego i problemów społecznych, zdobycia wiedzy o mediach i komunikacji społecznej, zrozumienia różnic kulturowych występujących w Europie i na świecie, jak również poszerzania umiejętności językowych.

W naszej szkole w ramach projektu funkcjonują trzy grupy – z SP, GM oraz LO.

Projekt ruszył w październiku 2018 roku, dotychczas młodzież miała okazję uczestniczyć w następujących spotkaniach prowadzonych przez dr Marcelę Gruszczyk i prof. UŚ dra hab. Armanda Cholewkę:

1. Historia kreatywnych wynalazków, które zmieniły człowieka.
2. Fizyka w sporcie, jak pobijać rekordy.
3. Przekaz werbalny i niewerbalny.
4. Termowizja.
5. Wielkie odkrycia geograficzne.
6. Skąd wiemy, że mózg pracuje.

projektzso4

projektzso4 2

projektzso4 3

projektzso4 4

projektzso4 5