Ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie będzie pośredniczyć w ubezpieczaniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to ma charakter dobrowolny. Jeżeli rodzic wyraża potrzebę takiego ubezpieczenia, powinien samodzielnie skontaktować się z wybranym przez siebie ubezpieczycielem. Ubezpieczenie NNW za rok szkolny 2019/20 wygasa z dniem 31.08.2020 r.

Odsłony: 1952