Informacje dla rodziców i uczniów dotyczące stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami
(dotyczy oddziałów "0", klas 1, 3, 6, 7 SP oraz I i III LO)


Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1078, Szkoła/Organ prowadzący szkołę zawarł porozumienie z Podmiotem Leczniczym Bistom s.c. w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.

W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzi:

1. Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej.
2. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne.
3. Leczenie stomatologiczne.

Czytaj więcej: Opieka stomatologiczna