Informacje dla rodziców i uczniów dotyczące stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami
(dotyczy oddziałów "0", klas 1, 3, 6, 7 SP oraz I i III LO)


Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1078, Szkoła/Organ prowadzący szkołę zawarł porozumienie z Podmiotem Leczniczym Bistom s.c. w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.

W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzi:

1. Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej.
2. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne.
3. Leczenie stomatologiczne.

Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej odbywa się w szkole.

Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane będą przynajmniej raz w roku szkolnym. Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Poradni Stomatologicznej celem wykonania tego świadczenia.
Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego w szkole wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu, oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie. Formularz sprzeciwu można pobrać w zakładce "OPIEKA STOMATOLOG./DOKUMENTY".

Leczenie Stomatologiczne odbywać będzie się w Poradniach Stomatologicznych Bistom s.c. Aby podjąć leczenie, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica lub pełnoletniego ucznia przed podjęciem leczenia. Formularz zgody dostępny jest w zakładce "OPIEKA STOMATOLOG./DOKUMENTY". Prosimy, aby rejestrować uczniów do leczenia bezpośrednio w Poradni Stomatologicznej.
Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiście w Poradni Stomatologicznej u lekarzy dentystów oraz u pielęgniarki szkolnej. Telefonicznie takie informacje nie będą udzielone.

Rodzice uczniów oraz uczniowie pełnoletni mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. Formularze ewentualnej zgody na objęcie leczeniem stomatologicznym oraz ewentualnego sprzeciwu wobec profilaktycznej opieki należy wydrukować i złożyć podpisane u pielęgniarki szkolnej, pokój 39, w terminie do 31 października 2019.

Adresy Poradni Stomatologicznych

Poradnia Stomatologiczna nr 3
44-194 Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2D
tel. 607311367

Poradnia Stomatologiczna nr 1
44-100 Gliwice, ul. Gwiazdy Polarnej 50
tel.791883229

Poradnia Stomatologiczna nr 4
44-100 Gliwice, ul. Czajki 1
tel.723331100

Godziny pracy Poradni
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-19.00
w soboty w godzinach 08.00-14.00

GWARANTOWANE PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19. ROKU ŻYCIA REFUNDOWANE W RAMACH UMOWY Z NFZ OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI:

  1. ocenę stanu uzębienia;
  2. ocenę stanu tkanek przyzębia;
  3. wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu;
  4. kwalifikację do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego;
  5. profesjonalną profilaktykę fluorkową.

GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19. ROKU ŻYCIA REFUNDOWANE W RAMACH UMOWY NFZ OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI:

  1. badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku);
  2. kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
  3. zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust;
  4. zdjęcie pantomograficzne z opisem;
  5. leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
  6. znieczulenie do zabiegów;
  7. usunięcie zębów;
  8. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
  9. leczenie kanałowe (endodontyczne): wszystkich zębów u dzieci.
10. zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych (-raz do ukończenia 8 roku życia, zębów siódmych - raz do ukończenia 14 roku życia);
11. impregnację zębiny zębów mlecznych;
12. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
13. leczenie chorób przyzębia;
14. wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.

Szczegółowy wykaz gwarantowanych świadczeń stomatologicznych, świadczeń profilaktycznych oraz wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Odsłony: 2417