Psychiatria też dla ludzi

psychiatria

Klasy pierwsze naszego liceum uczestniczyły zdalnie w ramach godzin wychowawczych w zajęciach dotyczących zdrowia psychicznego.

Studenci medycyny należący do Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny - Oddział Śląsk dzielili się swoją wiedzą dotyczącą wpływu stresu na nasze zdrowie i ogólną kondycję. Zwrócono uwagę na częste choroby, m.in. depresję. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, na czym polega rola psychologa, psychoterapeuty oraz psychiatry. Tematyka jak najbardziej potrzebna.

Odsłony: 300