Zosia Potocka oraz Filip Durczyński ponownie stypendystami Prezesa Rady Ministrów

Zosia Filip

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i teraz dwójka uczniów naszego liceum uzyskała stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium przyznawane jest tym uczniom szkół średnich, którzy na koniec roku szkolnego otrzymali świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub też wykazują szczególne uzdolnienia w jakiejś dziedzinie nauki.

Stypendium otrzymali ci sami uczniowie co w roku ubiegłym: Zosia Potocka z klasy IIID (szkoła pogimnazjalna) oraz Filip Durczyński z klasy IIIA (szkoła ponadpodstawowa).

Filip uzyskał wspaniałą średnią 5,29, natomiast Zosia okazała się absolutnie bezkonkurencyjna ze średnią 5,82. Gratulujemy!

Odsłony: 425