Dzień drzewa

drzewo

W poniedziałek 11 października klasa IC LO o profilu matematyczno-przyrodniczym posadziła swoje klasowe drzewko. Jest to jabłoń ozdobna, która w przyszłym roku będzie owocować, co jest ważne nie tylko dla estetyki krajobrazu, ale będzie dobrym pokarmem dla ptaków i innych małych zwierząt w okresie zimy.

Sadzenie drzewka miało aspekt przyrodniczy, ale również integracyjny. Nadal trwają burzliwe dyskusje nad imieniem dla klasowego pupila.

Pozostałe pierwsze klasy licealne zadeklarowały chęć włączenia się w akcję sadzenia klasowego drzewka podczas godziny wychowawczej.

Odsłony: 357