Europejski Dzień Języków Obcych

Wykad 2

W dniu 27 września 2021 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz pierwszy Europejski Dzień Języków Obcych. Jest on obchodzony 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. W tym roku uczniowie klasy IA oraz IB o profilu humanistycznym mieli możliwość wysłuchania wykładu pt. „Habits, Traditions, and National Holidays in the USA”, wygłoszonego przez p. mgr Agnieszkę Frycz, nauczyciela akademickiego w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej.

Warto podkreślić, że wykład był w pełni prowadzony w języku angielskim. Pani magister przybliżyła uczniom historię, zwyczaje oraz tradycje Stanów Zjednoczonych. Organizatorami spotkania byli p. Katarzyna Sabo oraz p. Szymon Fijałkowski, nauczyciele języka angielskiego w naszej szkole.

Odsłony: 582