Kulturalnie i kulturowo :)

kultura

Na lekcjach plastyki uczniowie klas IA, IB i IC LO prezentowali swoje zainteresowania szeroko rozumianą kulturą.

Odsłony: 500