Czy musimy oczyszczać ścieki komunalne?

26 marca 2021 r. klasa IIIB LO uczestniczyła w wykładzie online prowadzonym w ramach lekcji biologii przez dr hab. inż. Ewę Łobos-Moysę z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Celem wykładu było poszerzenie świadomości prośrodowiskowej oraz zwrócenie uwagi na wpływ działalności życiowej człowieka na środowisko naturalne. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, poznali organizmy osadu czynnego i działanie błony biologicznej podczas biologicznego oczyszczania ścieków.

Odsłony: 654