MATURA 2021 – WAŻNE INFORMACJE

Drodzy maturzyści 2021,

prosimy o kontakt osobisty od 1 marca 2021 r. do 5 marca 2021 r. w godzinach 8.00-15.00 (sekretariat, pedagog Aneta Kroll) w celu pisemnego potwierdzenia zgodności danych, przesłanych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Przypominamy o konieczności dokonania opłat za egzamin maturalny do dnia 7 marca 2021 r.

Opłatę wnoszą:

1) absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;

2) absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (oke.jaworzno.pl)

Życzymy naszym uczniom klas III LO powodzenia na próbnych egzaminach maturalnych :)

Odsłony: 1105