Klasy licealne w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie

mikolowLO

18 października 2019 r. klasy IIB LO i IIIB LO odwiedziły miejsce dobrze znane naszym uczniom – Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie.

Odbyły się dwa typy zajęć. Dla klasy IIIB były to warsztaty rozwijające wiedzę i umiejętności z geografii i geologii – obserwacje odkrywki i profilu glebowego, zajęcia terenowe oraz rozpoznawanie skamieniałości.

Klasa IIB uczestniczyła natomiast w warsztatach z mikroskopowania, zajęciach na orientację w terenie i poznawała rośliny naszego regionu. Wszystko się udało – nie wyłączając pogody, która była szczególnie słoneczna, co – jak wiemy – nie zawsze się zdarza podczas naszych wyjazdów do ogrodu.

Odsłony: 1421