Nauczanie zdalne w ZSO 4

Szanowni Państwo,

w związku ze zwiększonymi obostrzeniami COVID-19 i wprowadzeniem czerwonej strefy w całym kraju, informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Nr 28/2020 w sprawie zmiany w organizacji pracy szkoły na czas wprowadzenia nauczania zdalnego, tj. od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. :

1. Klasy 1-3 SP i oddziały przedszkolne mają zajęcia stacjonarne.
2. Klasy 4-8 SP i I-III LO mają zajęcia zdalne w formie online z wykorzystaniem platformy Moodle.

Dyrektor ZSO 4
Joanna Grzybowska

Nagrody dla naszych nauczycielek

Grzybowska

Ciura

Zdjęcia pochodzą ze strony: https://edukacja.gliwice.eu/galeria/gliwicka-gala-oswiatowa-2020

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem każdego nauczyciela. Tego dnia docenia się szczególnie tych, którzy w minionym roku wyjątkowo wyróżnili się swoją pracą. Miło nam poinformować, że w tym roku nagrodą Prezydenta Miasta Gliwice zostały uhonorowane p. Joanna Grzybowska i p. Alicja Ciura, zaś nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty przyznano p. Aleksandrze Ziębie i p. Anecie Kroll.

Serdecznie im gratulujemy!

Relacja z gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta: https://edukacja.gliwice.eu/aktualnosci/oswiata/nagrody-prezydenta-gliwic-w-dziedzinie-oswiaty-2020

Dzień Nauczyciela

bukiet

„Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się”.
(Taylor Mackenzie)

14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników szkół i przedszkoli. Tego dnia obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, zwyczajowo nazywany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji dyrekcji i wszystkim pracownikom ZSO 4 w Gliwicach życzymy dużo zdrowia, cierpliwości, wielu sukcesów i radości, spełnienia marzeń oraz satysfakcji zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Apel do rodziców i uczniów ZSO 4

Drodzy rodzice.

Apelujemy o przestrzeganie procedur związanych z zapobieganiem zarażeniu SARS-COV-2. Przypominamy, że od października wstęp do szkoły mają wyłącznie rodzice uczniów ze świetlicy i tylko 1 rodzic na 1 dziecko. Do szkoły mogą wejść osoby zdrowe, po założeniu maski ochronnej i zdezynfekowaniu dłoni. Zależy nam, tak samo jak Państwu, na zdrowiu wszystkich dzieci, ale także pracowników. Chcemy, aby szkoła mogła funkcjonować w trybie stacjonarnym bez przeszkód.

Drodzy uczniowie.

Was również upraszamy o zasłanianie ust i nosa w wejściu do szkoły oraz w każdym przypadku, gdy przebywacie poza swoją salą lekcyjną.

Dyrekcja ZSO 4

Kilka słów o Dniu Nauczyciela

dzien nauczyciela

Źródło: https://pixnio.com. Autor: congerdesign

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. To święta ustanowione na pamiątkę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca to pełna nazwa Komisji Edukacji Narodowej, która została powołana na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. Instytucja ta stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych aż po uczelnie wyższe.

Komisja wprowadziła trójstopniowy model edukacji. Pierwszy stopień stanowiły szkoły parafialne (dla niższych stanów – chłopów i mieszczan), stopień drugi były przeznaczone dla rodzin szlacheckich, natomiast uniwersytety (Kraków i Wilno) – stanowiące trzeci stopień modelu edukacji – były przeznaczone dla najbardziej uzdolnionych.

Oprócz wprowadzenia trójstopniowego modelu edukacji Komisja opracowała nowy system nauczania, wprowadziła podręczniki w języku polskim, zreformowała Akademię Wileńską
i Krakowską, utworzyła seminaria dla nauczycieli, a także wprowadziła w szkołach wychowanie fizyczne. Komisja powołała także Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem podręczników.

Prace Komisji Edukacji Narodowej przerwała utrata niepodległości przez Polskę w 1795 roku.

Na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (14 października) została uznana za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty, potocznie zwane Dniem Nauczyciela.

Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości krajów na świecie w różnych dniach (np. w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 października, w Chinach 10 września, w Tajlandii 16 stycznia).

Niezależnie od tego 5 października obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela (World Teacher’s Day). Międzynarodowe święto zostało proklamowane przez UNESCO w 1994 r. Dzień obchodzony jest dla upamiętnienia rocznicy podpisania 5 października w 1966 r. przez UNESCO i Światową Organizację Pracy „Rekomendacji w sprawie statusu nauczycieli”.

Wyprawka szkolna 2020

Do pobrania: Informacja dla rodziców.

COVID-19 Funkcjonowanie szkoły

Więcej informacji w ZASOBACH.

Zajęcia szermiercze

muszkieter

SKS Muszkieter zaprasza na zajęcia.

Przydzielone sale

Przedszkole – wejście do szkoły od strony placu zabaw

3-latki - sala nr 8
4-latki - sala nr 1
5-latki - sala nr 7
przedszkole „0 a”- sala nr 21
przedszkole „0b” - sala nr 22

Szkoła Podstawowa – główne wejście do szkoły

klasa 1a - sala nr 29
klasa 1b - sala nr 30
klasa 2a - sala nr 23
klasa 2b - sala nr 24
klasa 3a - sala nr 28
klasa 3b - sala nr 27
klasa 4a - sala nr 43
klasa 4b - sala nr 44
klasa 6a - sala nr 46
klasa 7a - sala nr 47
klasa 8a - sala nr 48

Liceum Ogólnokształcące – wejście do szkoły od strony boiska szkolnego

klasa IAB - sala nr 59
klasa IIA - sala nr 64
klasa IIB - sala nr 76
klasa IIC - sala nr 65
klasa IID - sala nr 95
klasa IIIA - sala nr 70
klasa IIIB - sala nr 63

Ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie będzie pośredniczyć w ubezpieczaniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to ma charakter dobrowolny. Jeżeli rodzic wyraża potrzebę takiego ubezpieczenia, powinien samodzielnie skontaktować się z wybranym przez siebie ubezpieczycielem. Ubezpieczenie NNW za rok szkolny 2019/20 wygasa z dniem 31.08.2020 r.