Mikołajkowy konkurs „Mam talent”

Mam talent

Zachęcamy do udziału w konkursie „Mam talent”.

Regulamin konkursu:

Cel konkursu:
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży;
- wspieranie najzdolniejszych uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności artystycznych;
- propagowanie kultury muzycznej, tańca i innych form artystycznych wśród dzieci i młodzieży;
- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej;
- rozwijanie talentów estradowych;
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Organizator konkursu:
Samorząd Uczniowski ZSO nr 4 w Gliwicach.

Warunki konkursu:
- Konkurs ma charakter przeglądu artystycznego, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy lub zespół.
- Uczestnicy wykonują swój program artystyczny i nagrywają na pendrive lub inny nośnik i przekazują swoje nagranie do sali numer 40, do p. Małgorzaty Pragi. Termin dostarczenia filmików to 17 grudnia 2021 r. (uwaga, nowa data!)
- Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut.
- Filmiki lub prezentacje, które zostaną nagrodzone lub wyróżnione, za zgodą uczestników będą pokazane na stronie naszej szkoły.
- Po obejrzeniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i dyplomy za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w następujących kategoriach: klasy 1-3 SP, 4-8 SP oraz klasy licealne.
- Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury 21 grudnia 2021 r. (nowa data!)

Kryteria oceny:
Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru;
- prezentacja (kostiumy);
- pomysłowość, kreatywność;
- fachowość występu.

Informacje końcowe:
Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również o wszystkich sprawach związanych z konkursem, a nieobjętych niniejszym regulaminem. Wszelkich informacji udziela p. Małgorzata Praga.

Zebranie rodziców 10.11.2021

Zebranie rodziców odbędzie się 10 listopada w formie konsultacji stacjonarnych z wychowawcą w godz. 17.00 – 18.00. O godzinie 18.00 zapraszamy rodziców do atrium na spotkanie z terapeutą uzależnień wśród młodzieży. Spotkania odbędą się w warunkach reżimu sanitarnego.

szkoła podstawowa
1a - sala 27
1b - sala 28
1c - sala 31
4a - sala 43
4b - sala 46
5a - sala 80
5b - sala 41
7a - sala 47
8a - sala 48

liceum ogólnokształcące
IA - sala 61
IB - sala 45
IC - sala 70
IIA - sala 53
IIIA - sala 40
IIIB - sala 64
IIIC - sala 65
IIID - sala 63

Zapisz się na judo!

judo

Zajęcia z piłki siatkowej dla licealistów

siatka

Od piątku, 17 września, rozpoczynają się zajęcia z piłki siatkowej dla uczniów liceum. Pan Maciej Jureko zaprasza od godziny 15:15.

Przychodzimy, gramy i w dobrych humorach kończymy tydzień szkolny.🤾‍♀️

Spotkania szkolnego teatru RING

 maski

Informujemy, że spotkania szkolnego teatru RING będą się odbywały w każdy wtorek od godziny 14.30 do godziny 16.00 w sali kinowej.

🎭🎭🎭

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Dagmara Malinowska, opiekunka

SKS Muszkieter zaprasza na zajęcia

szermierka1

Informacja dotycząca ubezpieczeń od NNW

Przypominamy, że szkoła nie pośredniczy w ubezpieczaniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zainteresowani tym rodzice ubezpieczają dzieci we własnym zakresie.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
1 września 2021, godz. 9.00


Każda klasa spotyka się ze swoim wychowawcą w sali:

SZKOŁA PODSTAWOWA
1a - s.27 (uczniowie przychodzą z JEDNYM opiekunem)
1b - s.28 (uczniowie przychodzą z JEDNYM opiekunem)
1c - s.31 (uczniowie przychodzą z JEDNYM opiekunem)
2a - s.29
2b - s.30
3a - s.23
3b - s.24
4a - s.43
4b - s.44
5a - s.80
5b - s.41
7a - s.47
8a - s.59

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Ia - s.63
Ib - s.45
Ic - s.70
IIa - s.64
IIIa - s.76
IIIb - s.49
IIIc - s.65
IIId - s.95

Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów klas 1. SP

Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych SP w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się 31.08.2021 r. (wtorek) o godz. 16.00.