Zimowy Kiermasz Ofert Pracy w naszej szkole

ohp

Drodzy Uczniowie!

Dnia 17 stycznia tj. środa od godz. 10.35 do 13.35 w naszej szkole po raz kolejny zostanie zorganizowany Zimowy Kiermasz Ofert Pracy. Stanowisko będzie usytuowane w atrium.

Aktualne oferty pracy będą skierowane do uczniów liceum i gimnazjum. Warunkiem podjęcia pracy jest wiek 16 lat i wypełnienie ankiety celem rejestracji. W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana będzie też zgoda rodzica/prawnego opiekuna. Najlepiej na kiermasz zabrać podpisaną przez rodzica zgodę, gdyż skróci to czas oczekiwania na oferty pracy. Zostaną one udostępnione przez przedstawicieli Punktów Pośrednictwa Pracy z Gliwic, Zabrza i Pyskowic podczas przerw lekcyjnych.

Ewentualne pytania proszę kierować do p. Barbary Ozgi-Strzyż – szkolnego doradcy zawodowego w godzinach pracy (sala 37).

U niej można już otrzymać ankietę przed kiermaszem w wersji papierowej. Chętnie pomoże Wam w jej wypełnieniu.

Uwaga – ankieta do wypełnienia nie jest dostępna on-line jak rok temu.

Pani Barbara Ozga-Strzyż zaprasza zainteresowanych wyłącznie podczas przerw lekcyjnych!

Punkty Pośrednictwa Pracy (OHP) i organizatorzy nie pobierają żadnych opłat!

Odsłony: 1979