Wpłaty rodziców

Prosimy o dokonywanie wpłat tylko w sekretariacie szkoły.
NIE wpłacamy na konto Rady Szkoły.

Odsłony: 3173