Mikołajkowy konkurs „Mam talent”

Mam talent

Zachęcamy do udziału w konkursie „Mam talent”.

Regulamin konkursu:

Cel konkursu:
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży;
- wspieranie najzdolniejszych uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności artystycznych;
- propagowanie kultury muzycznej, tańca i innych form artystycznych wśród dzieci i młodzieży;
- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej;
- rozwijanie talentów estradowych;
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Organizator konkursu:
Samorząd Uczniowski ZSO nr 4 w Gliwicach.

Warunki konkursu:
- Konkurs ma charakter przeglądu artystycznego, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy lub zespół.
- Uczestnicy wykonują swój program artystyczny i nagrywają na pendrive lub inny nośnik i przekazują swoje nagranie do sali numer 40, do p. Małgorzaty Pragi. Termin dostarczenia filmików to 17 grudnia 2021 r. (uwaga, nowa data!)
- Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut.
- Filmiki lub prezentacje, które zostaną nagrodzone lub wyróżnione, za zgodą uczestników będą pokazane na stronie naszej szkoły.
- Po obejrzeniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i dyplomy za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w następujących kategoriach: klasy 1-3 SP, 4-8 SP oraz klasy licealne.
- Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury 21 grudnia 2021 r. (nowa data!)

Kryteria oceny:
Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru;
- prezentacja (kostiumy);
- pomysłowość, kreatywność;
- fachowość występu.

Informacje końcowe:
Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również o wszystkich sprawach związanych z konkursem, a nieobjętych niniejszym regulaminem. Wszelkich informacji udziela p. Małgorzata Praga.

Odsłony: 329