Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w 2021 r. - informacje dla zdających

1. Część pisemna egzaminu ze wszystkich przedmiotów odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w hali sportowej (wejście od strony boisk).
2. Prosimy o zgłoszenie się z dowodem tożsamości na egzamin maksymalnie 30 minut wcześniej.
3. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad obowiązujących w maju 2021 r. (dostosowanie form i warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających).
4. W dniu egzaminu obowiązują zasady z maja 2021 r., dotyczące zachowania bezpieczeństwa w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego wynikającego z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Wyniki egzaminu
10 września br. w godz. 8.00-10.00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w terminie głównym egzaminu. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się, wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.
Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 10 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Życzymy Wam powodzenia na egzaminie

Odsłony: 341