Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów SP i LO

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów odbędą się w następujących terminach:
28.01.2021, godz. 17.00 - klasy LO (I-III)
  3.02.2021, godz. 17.00 - klasy SP (1-8)
25.03.2021, godz. 17.00 - klasy III LO

Forma spotkania: on-line, za pomocą aplikacji MS Teams.

Odsłony: 791