Kilka słów o Dniu Nauczyciela

dzien nauczyciela

Źródło: https://pixnio.com. Autor: congerdesign

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. To święta ustanowione na pamiątkę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca to pełna nazwa Komisji Edukacji Narodowej, która została powołana na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. Instytucja ta stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych aż po uczelnie wyższe.

Komisja wprowadziła trójstopniowy model edukacji. Pierwszy stopień stanowiły szkoły parafialne (dla niższych stanów – chłopów i mieszczan), stopień drugi były przeznaczone dla rodzin szlacheckich, natomiast uniwersytety (Kraków i Wilno) – stanowiące trzeci stopień modelu edukacji – były przeznaczone dla najbardziej uzdolnionych.

Oprócz wprowadzenia trójstopniowego modelu edukacji Komisja opracowała nowy system nauczania, wprowadziła podręczniki w języku polskim, zreformowała Akademię Wileńską
i Krakowską, utworzyła seminaria dla nauczycieli, a także wprowadziła w szkołach wychowanie fizyczne. Komisja powołała także Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem podręczników.

Prace Komisji Edukacji Narodowej przerwała utrata niepodległości przez Polskę w 1795 roku.

Na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (14 października) została uznana za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty, potocznie zwane Dniem Nauczyciela.

Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości krajów na świecie w różnych dniach (np. w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 października, w Chinach 10 września, w Tajlandii 16 stycznia).

Niezależnie od tego 5 października obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela (World Teacher’s Day). Międzynarodowe święto zostało proklamowane przez UNESCO w 1994 r. Dzień obchodzony jest dla upamiętnienia rocznicy podpisania 5 października w 1966 r. przez UNESCO i Światową Organizację Pracy „Rekomendacji w sprawie statusu nauczycieli”.

Odsłony: 987