Szczęśliwy numerek powraca!

Powraca losowanie szczęśliwego numerka. Osoby, których numer zostanie wylosowany, są zwolnione z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianych kartkówek.
Lista szczęśliwych numerków - w atrium, w gablocie obok zastępstw.

Odsłony: 1304