„Rusz głową przed egzaminem”

Ruszamy z zajęciami „Rusz głową przed egzaminem”. Po zakończonych rekolekcjach będą się odbywały zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w wybranych zajęciach.

poniedziałek,1 kwietnia 2019 r.
historia: 13.00-13.30, s. 80
historia, WOS: 13.30-14.20, s. 44

wtorek, 2 kwietnia 2019 r.
język niemiecki: 13.00-14.00, s. 53
historia: 13.35-14.20, s. 80
historia, WOS: 13.00-14.20, s. 44

środa, 3 kwietnia 2019 r.
geografia: 13.00-14.20, s. 76
język angielski: 13.00-14.00, s. 62 (dla uczniów klasy 8 SP)
język polski: bezpośrednio po rekolekcjach, 1 godzina lekcyjna, s. 65

Odsłony: 1423