Rządowy program „Dobry start”

Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1061) ustanowiła rządowy programu „Dobry start”, w ramach którego rodzice, opiekunowie dzieci uczących się w szkołach (za wyjątkiem szkoły policealnej, szkoły dla dorosłych) otrzymają 300 zł na wyprawkę szkolną.

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w formie:
- elektronicznej za pośrednictwem platformy E-PUAP oraz bankowości elektronicznej (analogicznie jak wnioski o świadczenie 500+)
- papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 – parter

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zachęca do pilnego składania wniosków w celu uzyskania świadczenia w krótkim terminie.

Odsłony: 1598