Pomoc w zdalnym nauczaniu

W czasie epidemii dzieci i młodzież przeszła na nauczanie zdalne. Żeby wspomóc tych, którzy nie mają dostępu do sprzętu komputerowego, Stowarzyszenie GTW ogłasza wielką zbiórkę komputerów dla uczniów.

GTW zbiera: komputery, laptopy, podzespoły komputerowe, klawiatury, myszy, drukarki, skanery, monitory. Uwaga! Nie trzeba przygotowywać sprzętu przed przekazaniem. Zajmie się tym PCStore. W siedzibie firmy przy ul. Jagiellońskiej 9 (poniedziałek–piątek: godz. 8.00–16.00) i Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 4–5, poniedziałek, środa i czwartek, godz. 9.00–13.00) można przekazać swój sprzęt.

Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłaszać, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule wiadomości proszę wpisać „Ogarniamy komputery”. W kilku słowach należy opisać swoją sytuację i przede wszystkim zaznaczyć, czego brakuje – czy podstawowego komputera, czy np. tylko monitora lub drukarki.

Dodatkowe informacje na stronie Urzędu Miasta oraz stronie GTW.

Próbny egzamin maturalny - inicjatywa MEN i CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br. To element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Terminy próbnego egzaminu maturalnego
Data Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00 Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00
 2 kwietnia (czwartek)  język polski (PP)

 język polski (PR)
 
fizyka (PR)

 3 kwietnia (piątek)  matematyka (PP)

 matematyka (PR)
 filozofia (PR)
 język łaciński (PR)
 historia sztuki (PR)
 historia muzyki (PR)

 6 kwietnia (poniedziałek)  języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)  języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)
 7 kwietnia (wtorek)

 biologia (PR)
 wos (PR)
 geografia (PR)
 informatyka (PR)

8 kwietnia (środa)

 chemia (PR)
 język litewski (PP)
 język białoruski (PP)
 język ukraiński (PP)
 historia (PR)
 język litewski (PR)
 język białoruski (PR)
 język ukraiński (PR)

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.
- w pliku w edytorze tekstów;
- na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
- informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;
- arkusze próbne, arkusze pokazowe;
- zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;
- filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii;
- materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
- materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;
- materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego;
- zbiory zadań z matematyki;
- 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;
- arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN.

Próbny egzamin ósmoklasisty - inicjatywa MEN i CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

- 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
- 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
- 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

- w pliku w edytorze tekstów;
- na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
- korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
- informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;
- przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;
- arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;
- arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;
- osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
- filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN.

Msza recytowana

Zapraszamy na transmisję mszy w ramach WRP10 - KLIKNIJ.

Komunikat dyrektora szkoły

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że od dnia 25 marca br. do dnia 10 kwietnia br. nauczanie w ZSO 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach przyjmuje formę zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym:

- wprowadza się plan zajęć kształcenia na odległość, uwzględniający potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, równomierne obciążenie uczniów i zróżnicowanie zajęć oraz warunki sprzętowe i życiowe uczniów oraz nauczycieli. Pedagodzy i uczniowie są obowiązkowo w kontakcie online. Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia indywidualnego programu nauczania oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą odbywać się po uprzednim ustaleniu przez nauczyciela z uczniem i rodzicem możliwości prowadzenia tych zajęć za pomocą kształcenia zdalnego;

- ustala się podstawową formę kontaktu uczeń – nauczyciel – rodzic – dyrektor oraz formę przeprowadzania zajęć na odległość poprzez e-dziennik i platformy Moodle. Dopuszcza się również kontakt telefoniczny w przypadku braku możliwości obsługiwania korespondencji elektronicznej. Nauczyciel może wprowadzić za zgodą dyrektora szkoły, uczniów, uczniów pełnoletnich i rodziców inne dostępne środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem i uczniem np. platformy e-learningowe i inne narzędzia umożliwiające edukację na odległość np. Moodle.

- zajęcia edukacji zdalnej obejmują konieczność podejmowania przez uczniów aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny ucznia;

- ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, znajdujących się w statucie szkoły i przedmiotowym ocenianiu każdego przedmiotu z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. W ocenianiu uwzględnia się przede wszystkim zaangażowanie uczniów w proces edukacji na odległość, stałą łącznością z nauczycielem

- udział w zajęciach jest obowiązkowy i potwierdzany w ustalony przez nauczyciela sposób. Informacje dla rodziców i uczniów o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach umieszczane są na bieżąco w szkolnym e-dzienniku;

- nauczyciele podejmują działania w celu realizacji podstawy programowej podczas okresu nauczania zdalnego.

Ważne informacje dyrektora

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zawieszenie zajęć szkolnych zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w ramach zdalnego nauczania szkoła udostępnia platformę e-learningową edu.zso4.gliwice.pl. Wychowawcy przesłali Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego zgody na wykorzystanie danych niezbędnych do logowania. Prosimy o jak najszybsze ich odesłanie i systematyczne logowanie uczniów na platformie.

Biblioteki internetowe

Gdy nie możemy skorzystać z tradycyjnej, papierowej książki, warto sięgnąć po zbiory cyfrowe. Nasze panie bibliotekarki przygotowały spis bibliotek internetowych. Znajdziecie go TUTAJ.

Ponadto zapraszamy także na inne strony:


Filmy:
http://filmpolski.pl/fp/index.php – propozycje adaptacji lektur i nie tylko
https://tvpkultura.tvp.pl/ – filmy, adaptacje lektur (dziś „Hamlet”, „W pustyni i w puszczy” itd.)
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/13-filmow-o-sztuce-ktore-trzeba-znac
 
Wycieczki i zwiedzanie wirtualne:
Muzeum Powstania Warszawskiego (https://www.facebook.com/1944pl/)
Centrum Nauki Kopernik (https://www.facebook.com/CentrumNaukiKopernik)
12 muzeum światowych (https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/) - zbiór Google Arts & Culture obejmuje Muzeum Brytyjskie w Londynie, Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, Guggenheima w Nowym Jorku

 
Spotkanie literackie 21 marca, on-line z Robertem Małeckim (https://www.facebook.com/robertmalecki.autor/?)
 
I zapraszamy oczywiście na stronę naszej szkolnej biblioteki (http://bibliotekazso4gliwice.blogspot.com/)

Plac zabaw i strefa fitness zamknięte!

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne plac zabaw i strefa fitness będą zamknięte do odwołania!

#zostańwdomu

zostawdomu

Informacja dyrektora

Szanowni Państwo,

informujemy, że od poniedziałku, 16 marca 2020 r., z powodu całkowitego zamknięcia szkoły kontakt z placówką będzie możliwy jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej, ewentualnie telefonicznie.

W najbliższym czasie pojawią się także informacje nt. zmian dotyczących rekrutacji do przedszkola. Zainteresowanych prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.