EGZAMIN MATURALNY – wyniki egzaminu maturalnego 2022

23 czerwca 2022

5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.
Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.
Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających 5 lipca 2022 r. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły (11:00).
Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.
Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.
Egzamin odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 09:00
Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej do 12 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników). Absolwenci szkół zlikwidowanych, absolwenci, którzy ukończyli szkołę średnią przed 2005 r. oraz absolwenci Liceum Ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych składają Załącznik 7 do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Pobierz załącznik 7

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w najbliższy piątek, 24 czerwca, w następujących godzinach:
- godz. 8.00 - klasy 4-8 SP oraz I-III LO
- godz. 10.00 - klasy 1-3 SP.

Dzień sportu

dzien sportu

Drzwi Otwarte po raz drugi

drzwi

ZAPRASZAMYZapisysp

Zapisysp

 

rekrutacja LO

Rekrutacja do szkół średnich

Ósmoklasiści! Od 16 maja możecie już składać wnioski do wybranej szkoły średniej. Zapraszamy do VII LO!

rekrutacja

Nowy plan lekcji

Uwaga, od poniedziałku 9 maja 2022 r. obowiązuje nowy plan lekcji.

Matura - zmiana sal 9.05.2022

Język angielski - poziom rozszerzony
Maturzyści przypisani do sali nr 1 będą pisać egzamin w salach 64 i 65. Wejście obok portierni.

Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 1 mistrzostwa sportowego i klasy 4 sportowej

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej:
- dla klasy 1 - oddziału mistrzostwa sportowego - odbędzie się 9 maja o godzinie 15.30
- dla klasy 4 - sportowej - odbędzie się 16 maja o godzinie 17.00.