Zajęcia profilaktyczne z psychoterapeutą - „Pokoloruj mój świat” (kl. 4a, 8a)
Poniedziałek 15 Listopad 2021, 08:55 - 12:25

8.55-10.35 - klasa 4a SP, sala 43

10.45-12.25 - klasa 8a SP, sala 46