Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów przyjętych do klas 1. SP
Wtorek 31 Sierpień 2021, 16:00

Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych SP w roku szkolnym 2021/2022