Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty
Piątek 02 Lipiec 2021