DZIEJE SZKOŁY

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich wchodzą:
Oddział Przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 4
VII Liceum Ogólnokształcące

Początki obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach sięgają roku 1984. Zapadła bowiem wtedy decyzja o budowie nowej szkoły podstawowej przy ulicy Orląt Śląskich 25.

1 września 1989 r. uroczyście zainaugurowano pierwszy rok szkolny. Dyrektorem został Krzysztof Przybyłowicz, który pełnił tę funkcję przez kolejne 22 lata. Na jego zastępcę została wybrana nauczycielka matematyki, Barbara Kamińska. Oprócz nich tego dnia pracę w Szkole Podstawowej nr 35 podjęło jeszcze 17 innych nauczycieli.

Już rok później Szkoła Podstawowa nr 35 przeobraziła się w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ponieważ dołączyło do niej VII Liceum Ogólnokształcące.

Kolejną ważną datą w historii szkoły było powołanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i SKS „Muszkieter” (wrzesień 1991) oraz Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej (marzec 1992).

W maju 1994 r. pierwsze szeregi maturzystów opuściły VII Liceum Ogólnokształcące.

Nowy rozdział w historii szkoły rozpoczął się 1 września 1999 r. – wtedy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 powiększył się o Gimnazjum nr 7. Kilka tygodni później odbyły się uroczyste obchody 10. rocznicy powstania szkoły.

W październiku 2001 r. szkoła otrzymała niezwykły dar z ludwisarni Felczyńskich – dzwon z napisem „Sapere aude, incipe” („Odważ się być mądrym”). Od tej chwili jego dźwięk uświetnia każdą szkolną uroczystość.

W roku 2003 szkoła nawiązała współpracę z Gimnazjum P.O. Hviezdoslava z Kieżmarku na Słowacji. W tym samym roku Słowacy odwiedzili nas po raz pierwszy, dając początek wieloletniej wymianie młodzieży.

W czerwcu 2004 r. wygasła Szkoła Podstawowa nr 35.

13 października tego samego roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4. Od tej pory jego patronem są Piastowie Śląscy.

W 2009 r. szkoła obchodziła swoje dwudziestolecie.

Rok szkolny 2011/2012 przyniósł kolejne zmiany. Nowym dyrektorem została bowiem Joanna Grzybowska.

Od lutego 2015 r. w skład dyrekcji wchodziły panie:
Joanna Grzybowska – dyrektor
Aleksandra Zięba – wicedyrektor.

Po kolejnej reformie szkolnictwa 1 września 2017 r. w skład ZSO 4 ponownie weszła podstawówka - teraz jest to Szkoła Podstawowa nr 4. Tego dnia naukę w niej rozpoczęli uczniowie oddziału zerowego, dwóch klas pierwszych oraz jednej klasy siódmej.

W czerwcu 2019 r. szkolne mury opuścili ostatni gimnazjaliści z Gimnazjum nr 7. Od tej pory Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich składa się ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz z VII Liceum Ogólnokształcącego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w swej ponaddwudziestoletniej historii gościł w swoich murach wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, dwukrotnie wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla prof. Bogusław Buszewski, biskup Jan Wieczorek, aktor Jerzy Stuhr, językoznawca prof. Jan Miodek, reżyser Kazimierz Kutz, pisarz Marek Szołtysek, wykładowcy uniwersyteccy, posłowie na Sejm RP i inni.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich otrzymał liczne tytuły i wyróżnienia. Jesteśmy m.in. Szkołą z klasą i Szkołą Odkrywców Talentów. Braliśmy i bierzemy nadal udział w licznych projektach – m.in. w Ocenianiu Kształtującym, Szkole z klasą 2.0, Akademii Uczniowskiej, Szkole Nowych Technologii, Śpiewającej Polsce czy projekcie Junior Media.

Nasi uczniowie to m.in. zdobywcy Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Prezydenta Miasta, europejskiego programu stypendialnego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. To laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych i zmagań artystycznych. W nagrodę co roku są zapraszani na uroczystości Gliwickiego Lauru Nauki, Zwiastunów czy Galę Wolontariatu. To młodzi ludzie, którzy chętnie pomagają innym, są świadomi swoich mocnych stron i praw obywatelskich.

Od września 2021 r. obecny skład dyrekcji to:
Joanna Grzybowska – dyrektor
Aleksandra Zięba – wicedyrektor
Anna Pilis – druga wicedyrektor.

 

Odsłony: 36610