Podsumowanie akcji humanitarnych dotyczących wsparcia dla Ukrainy, organizowanych przez Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski ZSO4 w Gliwicach

zbiorka ukrainska

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności naszej szkoły: rodziców, uczniów, przedszkolaków, nauczycieli oraz pracowników administracji zebraliśmy kilkadziesiąt kartonów potrzebnych produktów – żywności długoterminowej, środków higieny, artykułów medycznych, pościeli, koców, ręczników. Z inicjatywy pani dyrektor Joanny Grzybowskiej oraz w porozumieniu z Caritas Diecezji Gliwickiej rozdysponowaliśmy już prawie wszystkie dary. Szczególną opieką zostały objęte rodziny uczniów przyjętych do naszej szkoły.

Zakończyliśmy także zbiórkę pieniędzy do puszek. Udało się zebrać 1310,16 zł! Środki w całości zostaną przekazane na wsparcie działań na rzecz osób z Ukrainy, realizowanych przez GTW Gliwice (zbiórka i wydawanie darów dla uchodźców z Ukrainy w Arena Gliwice), Centrum Inicjatyw Społecznych CIS Gliwice (Punkt Pomocy Ukrainie „Gliwice z Ukrainą”) oraz Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży (działania na dworcu PKP).

Uczniowie naszej szkoły przeprowadzili również zbiórki klasowe, z których nowym kolegom i koleżankom z Ukrainy zostanie m.in. dofinansowana wycieczka.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania zintegrują młodzież naszej szkoły oraz pomogą odnaleźć się wszystkim w nowej rzeczywistości...

Bardzo dziękujemy za Państwa pomoc i zaangażowanie.

Odsłony: 138