Stwórzmy wystawę fotograficzną

park

Licealisto! Fotografujesz? – Podziel się swoją pasją!

Szkolny Klub Wolontariatu ZSO4 Gliwice zachęca uczniów do odkrywania pięknych zakątków naszego regionu.

Stworzymy wspólną wystawę!

Przynieś jedno zdjęcie przedstawiające wyjątkowe miejsce znajdujące się na terenie Śląska, na odwrocie podaj swoje imię, nazwisko, klasę oraz nazwę miejsca. Do zdjęcia dołącz pisemne oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia i wyrażam zgodę na jego publikację na terenie i stronach internetowych ZSO4 w Gliwicach”, wg wzoru: Weronika Mularczyk, kl. IIA LO, Zespół Pałacowy – w Krowiarkach (zdjęcie).

Na zdjęciu nie mogą znajdować się żadne osoby.

Fotografię dostarcz opiekunowi SKW, p. Elżbiecie Piotrowskiej, do sali nr 53 w terminie do 10 października 2021 r.

Podziel się wrażliwością na piękno otaczającego nas świata, a zobaczysz, jak wielu dzieli Twoją pasję!

Odsłony: 408