Przedszkolaki z wielką radością witały Panią Wiosnę!

wiosna

Świętowanie rozpoczęliśmy od odświeżenia kącików przyrody w naszych salach. Gdy sale były przygotowane, przyszedł czas na tradycyjne pożegnanie marzanny i spacer wokół przedszkola z nadzieją, że razem z marzanną odejdzie również zima.

FROHE OSTERN

warsztaty pan Kasperek

Zdjęcie pochodzi ze strony PSNJN - Oddział Katowice

W nastrój świąteczny wprowadziły nas warsztaty wielkanocne „Die Suche beginnt!” z udziałem uczniów klas 3a, 3b oraz 6a.

🐣 🐇🐥🐰 🖤❤️💛 FROHE OSTERN 🖤❤️💛🐣 🐇🐥🐰

Przedstawiciele klasy 8a, IIC oraz IIIA wzięli udział w warsztatach „Ei, Ei, Ei... das Osterei!” – edycji dla klas starszych szkoły podstawowej oraz edycji dla szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele zaś otrzymują prezentację i materiały, a na spotkaniu powarsztatowym uczą się nowych aplikacji i ich zastosowania na lekcjach.

W marcu na niemieckim

17 marca klasa IIIA LO spotkała się online z panem Szymonem Kasperkiem – nauczycielem języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej, członkiem PSNJN Oddział Katowice.

Pan Kasperek biegle posługuje się aż 14 językami i jest członkiem HYPIA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Hiperpoliglotów.

Na spotkaniu uczniowie poznali tajemnicę jego sukcesu.

Czy musimy oczyszczać ścieki komunalne?

26 marca 2021 r. klasa IIIB LO uczestniczyła w wykładzie online prowadzonym w ramach lekcji biologii przez dr hab. inż. Ewę Łobos-Moysę z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Celem wykładu było poszerzenie świadomości prośrodowiskowej oraz zwrócenie uwagi na wpływ działalności życiowej człowieka na środowisko naturalne. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, poznali organizmy osadu czynnego i działanie błony biologicznej podczas biologicznego oczyszczania ścieków.

Psychiatria też dla ludzi

17 marca, 22 marca i 24 marca 2021 r. klasy IAB, IIA, IIB, IIC LO w ramach lekcji biologii oraz przyrody uczestniczyły w zajęciach zdalnych dotyczących zdrowia psychicznego.

Studenci medycyny należący do Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny - oddział Śląsk dzielili się swoją wiedzą dotyczącą wpływu stresu na nasze zdrowie i ogólną kondycję. Zwrócono uwagę na częste choroby np. depresję. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, na czym polega rola psychologa, psychoterapeuty oraz psychiatry. Tematyka wykładów była bardzo potrzebna, zwłaszcza w trudnym dla wszystkich czasie pandemii.

Współpraca z Wydziałem Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

wspolpraca politechnika

Miło nam poinformować, że kilka dni temu nasza szkoła nawiązała kolejną współpracę z Politechniką Śląską.

Tym razem podpisaliśmy umowę z Wydziałem Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. W ramach współpracy nasi uczniowie będą mieć okazję poznać przede wszystkim nowo utworzone kierunki realizowane na tym wydziale, tj. geodezję i kartografię, geoinżynierię i eksploatację surowców, inżynierię bezpieczeństwa oraz rekultywację i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.

Umowę podpisali: z ramienia Politechniki Śląskiej – dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, prof. dr hab. Franciszek Plewa – oraz dyrektor ZSO 4, Joanna Grzybowska.

Cieszymy się, że nasi uczniowie zyskali kolejną szansę na poszerzenie swojej wiedzy :)

Ale... kosmos!

kosmos

W ostatnim tygodniu Karol, uczeń klasy 3a, przygotował i poprowadził lekcję o kosmosie. Opowiedział koleżankom i kolegom o układzie słonecznym i odpowiedział na każde pytanie dotyczące tematu lekcji. Chłopiec zaimponował całej klasie swoją rozległą wiedzą.

Podsumowaniem tygodnia było stworzenie makiet układu słonecznego. Efekt pracy odbiera mowę :)

MATURA 2021 – WAŻNE INFORMACJE

Drodzy maturzyści 2021,

prosimy o kontakt osobisty od 1 marca 2021 r. do 5 marca 2021 r. w godzinach 8.00-15.00 (sekretariat, pedagog Aneta Kroll) w celu pisemnego potwierdzenia zgodności danych, przesłanych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Przypominamy o konieczności dokonania opłat za egzamin maturalny do dnia 7 marca 2021 r.

Opłatę wnoszą:

1) absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;

2) absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (oke.jaworzno.pl)

Życzymy naszym uczniom klas III LO powodzenia na próbnych egzaminach maturalnych :)

Mikrokosmos możliwości

26 lutego 2021 r. klasa IIIB uczestniczyła w ramach lekcji biologii w wykładzie online prowadzonym przez prof. Politechniki Śląskiej, Aleksandrę Ziembińską-Buczyńską na temat wykorzystania bakterii w procesach biotechnologicznych.

Uczniowie poznali biotechnologię jako dziedzinę wszechobecną w dzisiejszym świecie. Zaprezentowano im rodzaje biotechnologii w połączeniu ze znanymi i powszechnie wykorzystywanymi produktami. Po wykładzie wiadomo, że biotechnologia to multidyscyplinarna i mocno rozwijająca się dziedzina nauki i techniki.

Czy multitasking człowieka naprawdę istnieje?

25 lutego 2021 r. klasa IIB uczestniczyła w ramach lekcji biologii w wykładzie online prowadzonym przez dr inż. Monikę Blaszczok – pracownika Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Poruszane były zagadnienia związane z pracą umysłową, reakcją prostą i złożoną, koncentracją oraz przerzutnością uwagi.

Uczniom udało się zrozumieć procesy pracy umysłowej oraz sposoby pomiaru zmęczenia umysłowego.