Matematyka w obrazach

politechnika

10 grudnia 2015 r. klasy IB i IIB uczestniczyły w wykładzie zorganizowanym przez Politechnikę Śląską w ramach współpracy podpisanej pomiędzy ZSO4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach a Instytutem Matematyki Stosowanej. Na wykładzie pod tytułem „Matematyka w obrazach” dr Mariusz Pleszczyński wyjaśnił, w jaki sposób tworzy się obrazy i animacje technologią komputerową. Prowadzący rozpoczął wykład od omówienia funkcji pętli i instrukcji warunkowej programowania. Instrukcje zostały objaśnione na przykładzie liczb naturalnych i ich kwadratów. Następnie wprowadził definicję piksela w języku informatyki, zbudował macierz składający się z 0 i 1, aby uzyskać na ekranie kolor czarno- biały. Wyjaśnił, jak otrzymać kolor, wykorzystując układ RBG, i jak na podstawie funkcji matematycznych i przekształceń geometrycznych zmieniać strukturę obrazu. Prowadzący omówił zastosowanie tych metod między innymi w sztuce, animacjach filmowych itp.

Zajęcia były prowadzone prostym językiem, w dobrej atmosferze. Uczniowie spodziewali się jednak większego udziału własnego w zajęciach oraz uważali, że bardziej dotyczyły one informatyki niż matematyki.

T. Guzowski

Odsłony: 2660