Muzycznie i patriotycznie

patriotyczne

4 listopada 2015 r. odbyły się przesłuchania w ramach IV Powiatowo-Miejskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej. Organizatorami imprezy byli: Młodzieżowy Dom Kultury, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Gliwice - Zygmunt Frankiewicz, Dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach - Jadwiga Króliczek, Dowódca Garnizonu w Gliwicach - płk Mirosław Molik oraz ppłk dypl. Roman Nowogrodzki - Komendant WKU w Gliwicach. Konkurs ten odbył się w ramach obchodów Święta Niepodległości, a jego finaliści mieli zaszczyt zaprezentować swoje umiejętności podczas koncertu na rzecz środowisk kombatanckich i wolnościowych w CE Św. Jana Pawła II w Gliwicach w dniu 10 listopada 2015 r. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gliwic i okolic.

Wśród wykonawców był zespół wokalny MAGM7 z Gimnazjum Nr 7, który otrzymał I miejsce w swojej kategorii. Gratulujemy! Opiekunem jest pani Beata Borycka.

Z kolei 21 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbył się finał VIII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej – Wielowieś 2015. Organizatorami byli: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi oraz Gminny Ośrodek Kultury. Honorowy patronat objęli: Minister Edukacji Narodowej - Krystyna Szumilas oraz Wójt Gminy Wielowieś - Ginter Skowronek. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wśród wielu uczestników reprezentujących szkoły województwa śląskiego byli uczniowie Gimnazjum Nr 7 w Gliwicach: solistka Urszula Marszałek - laureatka II miejsca - oraz zespół wokalny MAGM7, który otrzymał III miejsce. Wokalistom akompaniował Mariusz Marszałek. Opiekunem jest pani Beata Borycka.

B. Borycka

Odsłony: 2775