Wycieczka przedmiotowa z geografii do Planetarium Śląskiego w Chorzowie

Jak co roku klasy 1GM wzięły udziały w wycieczce przedmiotowej do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. W dniu 20 listopada 2015 r. uczestniczyły w niej 3 klasy: 1a, 1b i 1c GM wraz z opiekunami. Celem wycieczki jest kształtowanie wyobraźni przestrzennej oraz przekonania o poznawalności świata. Program obejmował:
- 2-godzinny seans w Planetarium „Cztery pory roku”,
- lekcję meteorologii w Stacji Meteorologicznej (tematyka: elementy pogody i przyrządy pomiarowe, prognozowanie pogody),
- zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym.

PLANETARIUM

Największe i najstarsze polskie planetarium powstało w 1955 roku dla uczczenia pamięci wielkiego polskiego astronoma, Mikołaja Kopernika. Zostało wyposażone w aparaturę projekcyjną, umieszczoną pod 23-metrową kopułą stanowiącą ekran sztucznego nieba. Na półkulistym ekranie odtwarza ona wygląd nieba oglądanego w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi. Ruchome projektory Słońca, Księżyca i planet pokazują wszelkie zmiany na niebie dziennym i nocnym związane ze zjawiskami na Ziemi i w jej sąsiedztwie.

OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

Obserwatorium astronomiczne, z największą w Polsce lunetą o 30-centymetrowym obiektywie oraz z licznymi mniejszymi instrumentami, umożliwia w pogodne dni obserwacje Słońca, a po zapadnięciu zmierzchu – wędrówkę po najciekawszych obiektach nocnego nieba, oglądanych nawet w 750-krotnym powiększeniu. Dla młodzieży szkolnej obserwatorium astronomiczne jest miejscem, w którym kontynuowana jest lekcja w planetarium w kontakcie z prawdziwym niebem, podczas której zapoznajemy też z wyposażeniem i pracą obserwatorium astronomicznego, a z tarasu obserwatorium odczytujemy lokalny czas słoneczny na tarczy okazałych rozmiarów zegara słonecznego, usytuowanego na dziedzińcu Planetarium Śląskiego.

STACJA KLIMATOLOGICZNA

Usytuowane nieopodal Planetarium Śląskiego na wysokości 320 m n.p.m. obserwatorium klimatologiczne z ogródkiem meteorologicznym stanowi cenną pomoc dydaktyczną w nauczaniu geografii. Instrumenty pomiarowe umieszczone w sali wykładowej, klatkach meteorologicznych i w ogródku umożliwiają bezpośredni kontakt uczniów z pracą klimatologów podczas jednogodzinnej lekcji.

D. Krzak

Odsłony: 2580