Ekonomia w praktyce – podsumowanie projektów

ekonomia w praktyce

Klasa IIB LO w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce przez cały rok szkolny realizowała różnorodne projekty. Trzy zespoły zapoznawały się w praktyce z podstawami funkcjonowania giełdy papierów wartościowych w ramach Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Część przedsięwzięć miała charakter badawczy. Młodzież kształciła umiejętności tworzenia narzędzi do badań społecznych oraz przygotowywała opracowania i wnioski z przeprowadzonych ankiet. Projekty te dotyczyły problemów aktualnych w życiu młodych ludzi i nie tylko: poziomu aktywności sportowej, nawyków żywieniowych czy dopalaczy.

Zespół w składzie: P. Strzębska, P. Zapp, K. Lulewicz, K. Nowara i A. Śliwa zaplanował i przeprowadził akcję zbiórki żywności dla osób bezdomnych. 25 kg żywności zostało przekazane do Domu Św. Brata Alberta w Gliwicach. W ramach projektu związanego z propagowaniem zdrowego trybu życia zespół w składzie: D. Ciupka, A. Grzesiuk, W. Kiersnowski oraz Sz. Wojdalski zorganizował 15 kwietnia 2016 r. w Miejskim Przedszkolu nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie zajęcia sportowe z elementami zabaw edukacyjnych.

Dziękujemy za pomoc pani Gabrieli Gałuszce za merytoryczne wsparcie podczas przygotowania zabaw dla maluchów oraz pani dyrektor Joannie Grzybowskiej za profesjonalną pomoc w organizacji przeprowadzonych akcji. Koordynator projektów, pani Anna Pilis, składa podziękowania uczniom IIB LO za zaangażowanie, twórczą pracę, chęć pomocy innym i promocję naszej szkoły.

A. Pilis

Odsłony: 3021