Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim

wspolpraca UJ

Na zakończenie tygodnia śpieszymy do Was z dobrymi informacjami!

Wczoraj pani dyrektor, Joanna Grzybowska, otrzymała oficjalną informację o rozpoczęciu współpracy naszego liceum z Uniwersytetem Jagiellońskim, a dokładniej - z Instytutem Filologii Angielskiej UJ. Inicjatorem współpracy jest anglista naszej szkoły, pan Szymon Fijałkowski, który jest również absolwentem tego wydziału.

W ramach współpracy zajęcia języka angielskiego w naszej szkole będą urozmaicone o spotkania i warsztaty z profesorami z anglistyki UJ, a także o wyjazdy do Krakowa, do samego instytutu anglistyki – Collegium Paderevianum.

Celem tej współpracy jest umożliwienie naszym obecnym i przyszłym uczniom rozwoju ich umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego. Współpraca z tak zaszczytnym uniwersytetem nie tylko umożliwi naszym uczniom naukę języka na najwyższym poziomie, ale także pozwoli nabyć wszechstronną wiedzę w zakresie literatury brytyjskiej, wykorzystania nowoczesnych technologii, interkulturowości i wielu innych.

Współpraca rozpocznie się od września 2022 roku i odbywa się w ramach projektu Research for Society - Spotkania z filologią - współpraca z liceum.

Odsłony: 79