Współpraca z Politechniką Śląską - izolatorium

izolatorium

16 grudnia 2021 r. na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, wraz z dyrektor ZSO 4, Joanną Grzybowską, oraz wicedyrektor ZSTI w Gliwicach, Sylwią Gruszką, dokonali oficjalnego otwarcia izolatorium.

Projekt izolatorium powstał w ramach współpracy ze środowiskiem i został wykonany przez studentów Koła Naukowego „Bezpieczna ściana” z Katedry Geoinżynierii i Eksploatacji Surowców oraz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach i Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach. Opiekunem była pani dr inż. Aneta Grodzicka.

Izolatorium jest dostępne dla wszystkich użytkowników budynku.

Odsłony: 293