Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”

emocja

Program „Emocja” wspiera rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży. Będzie realizowany w naszej szkole podstawowej w klasie 2a i poszerzony zostanie o działania ekologiczne. Założeniem prowadzonych działań edukacyjnych będzie przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób, integracja zespołu klasowego, wychowanie do wartości (empatia, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość), rozbudzanie wiary w siebie oraz własne możliwości. Ważnym jego elementem będzie również kształtowanie postaw proekologicznych budujących w młodym człowieku zdolności do emocjonalnego reagowania na przyrodę, zwłaszcza tę najbliższą, lokalną.

Projekt składa się z pięciu modułów: Kreatywność, Wyobraźnia, Moc słów, Empatia i Oswajanie strachu. Jesteśmy już w trakcie realizacji pierwszego z nich.

Odsłony: 294