Szkoda Ciebie na takie patoklimaty

patoklimat

2 grudnia 2019 r. dzielnicowi z II Komisariatu Policji w Gliwicach, asp. Tomasz Lebok oraz st. asp. Dariusz Krawiec, przeprowadzili spotkania z młodzieżą z klas 7 i 8 w ramach działań profilaktycznych ogólnopolskiej kampanii „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Omówiono zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń stosowania dopalaczy.

Koordynatorem działań profilaktycznych w szkole jest pedagog Aneta Kroll.

Odsłony: 1143