Rekrutacja do VII Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

 

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do trzech klas:

IA humanistyczna

POD PATRONATEM WYDZIAŁU MEDIÓW AKTORSTWA I REŻYSERII WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

To klasa, w której w zakresie rozszerzonym realizowane są przedmioty: język polski, historia i język angielski. W klasie tej proponujemy zagadnienia z zakresu dziennikarstwa, filmoznawstwa, teatrologii i reżyserii.

Poza realizacją programu nauczania uczniowie mogą rozwijać swoje talenty podczas zajęć pozalekcyjnych. Proponujemy uczniom koło plastyczne i teatralne „RING”, ponadto warsztaty przygotowujące do matury.

Przy rekrutacji do tej klasy bierzemy pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i historii.

 

IB politechniczno-menadżerska

POD PATRONATEM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH

To klasa, w której w zakresie rozszerzonym realizowane są przedmioty: geografia, matematyka i język angielski. W klasie tej realizowane są również dodatkowe zagadnienia z przedsiębiorczości.

Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Śląskiej.

Poza realizacją podstawy programowej uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka i taniec); ponadto proponujemy warsztaty przygotowujące do matury.

Przy rekrutacji do tej klasy bierzemy pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii.

 

IC biologiczno-chemiczna

POD PATRONATEM WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

To klasa, w której w zakresie rozszerzonym realizowane są przedmioty: biologia, chemia i język angielski. W oddziale tym realizowana jest innowacja pedagogiczna „Elementy farmakologii i kosmetologii”.

Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczniowie tej klasy poza realizacją podstawy programowej mogą brać udział w zajęciach laboratoryjnych oraz warsztatach przygotowujących do matury.

Przy rekrutacji do tej klasy bierzemy pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, chemii i biologii.

Odsłony: 421