Mój region oraz Moja mała ojczyzna

mala ojczyzna

29 maja uczniowie klasy 7a wzięli udział w wycieczce przedmiotowej z geografii: wycieczce po Gliwicach oraz zajęciach w Muzeum Geologii Złóż Politechniki Śląskiej, w ramach zajęć terenowych z zakresu tematyki „Mój region” oraz „Moja mała ojczyzna”.

Uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat przeszłości geologicznej regionu, tradycji górniczych, historii miasta, jego walorów przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcyjności osadniczej i gospodarczej. Lokalizowali na planie miasta i rozpoznawali w terenie wybrane obiekty charakterystyczne dla małej ojczyzny i decydujące o jej atrakcyjności.

Zajęcia składały się z części warsztatowej w muzeum, obserwacji terenowych, pracy z planem miasta, pracy w zespołach i prowadzenia dzienniczka wycieczki (opisy tras, obiektów, zestawy pytań itp.) – a to wszystko w atmosferze wspaniałej pogody i niezłej zabawy.

Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebooku.

Odsłony: 415